Welkom

 

Promotiemateriaal

Voor onze promotie campagne hebben we nieuw promotiemateriaal laten drukken. Alle geintesseerdenkunnen gratis plakfolie komen ophalen bij het gemeentehuis wat ze daarna op hun raam kunnen plakken om aan te geven dat ze onze actie en initiatief steunen. In de laatste week van oktober hebben we ook nog een flyer actie waarmee we nog meer bekendheid gaan geven aan de actie en nog meer steun willen vergaren. Hou hiervoor de inhoud van uw brievenbus in de gaten!

Volgende actie gepland op 30 october 2014

Op 30 october gaan we weer naar het stadhuis om de plannen te bespreken en de mogelijkheden voor te leggen. Op dit moment hebben we nog zo´n 1,5 mijloen euro nodig om de plannen te verwezenlijken en we hopen dat de gemeente bij kan dragen in de kosten. De maximale terugverdien tid wordt gesteld op 5 jaar en gezien de begroting is dit haalbaar bij een verkoopprijs van €35,- per maand per huishouden voor de aansluiting van glasvezel internet. De maximale upload belasting wordt hiermee 3 MB per seconde en de maximale download snelheid 35mb per seconde. Hiermee zullen de bewoners van Grootstal 1 van de snelste internet verbindingen van Nederland krijgen. Dit zal ook een positief effect hebben op het aantrekken van nieuwe bedrijven op het nagelegen industrieterrein. De werkgelegenheid kan hierdoor naar schatting groeien met zo´n 100 banen. Ook dit zal worden voorgelegd aan de gemeente en een positieve bijdrage hebben aan de welwillendheid van de gemeente om mee te werken aan dit plan. We kijken allen uit naar een positief afloop van dit initiatief.